عسل نشاط نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

عسل نشاط

نام مشاور : آقای نوری

همراه : 09364636657

دفتر : 02634503445

جزییات بیشتر

73 عدد موجود

0 ریال

اطلاعات بیشتر

محصولات در بسته بندی پت 1 کیلویی و500 گرمی و یا به صورت بسته بندی در حلب 27 کیلویی تحویل می گردد.

عسل کنار هر کیلو 560000 ریال
عسل بادام هر کیلو 600000 ریال
عسل قنقال هر کیلو 575000 ریال
عسل گون هر کیلو 470000 ریال
عسل اویشن هر کیلو 380000 ریال
عسل سیاه دانه هر کیلو 590000 ریال
عسل ذول هر کیلو 560000 ریال
عسل و زعفران هر کیلو 380000 ریال
عسل چهل گیاه هر کیلو 195000 ریال