حمل و نقل ریلی و صنایع هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.