پرداخت امن فروشگاه مجازی نمایشگاه

فروشگاه مجازی نمایشگاه با هماهنگی تمامی تولید کنندگان محصولات و خدمات رسانان برای سهولت پرداخت می تواند خریداران را با همان شرکت تولید کننده در زمان پرداخت هماهنگی به عمل برساند . که این ام باعث یک پارچگی قیمت و از بین بردن واسته می باشد .