مواد غذایی و ماشین آلات و صنایع وابسته هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.